• Lanserades:
  Blåtandsversion:
  OS:
  Kommentar:

  Kompatibilitet med Moxi All:

  Telefonsamtal

  Telefonsamtal har testats och visat sig fungera med denna modell.

  Denna modell är kompatibel för trådlösa samtal.

  This model is compatible for wireless calls and music streaming.

  Denna modell bör vara kompatibel för trådlösa samtal.

  Denna modell är möjligtvis kompatibel för trådlösa samtal. Begränsad kompatibilitet för Bluetooth 2.1 (bättre med 4.2).

  Denna modell har efter tester visat vissa problem vid trådlösa samtal.

  Interna tester har visat att denna modell ej är kompatibel för trådlösa samtal.

  Denna modell är inte kompatibel för trådlösa samtal.

  Vad det gäller telefonsamtal har vi ej fullständig information om denna modell i dagsläget. Används Bluetooth 2.1 eller senare bör det fungera.

  Remote Plus app

  Remote Plus app har testats och visat sig fungera med denna modell.

  Denna modell är kompatibel med Remote Plus app.

  currently this device is not compatible with the Unitron Remote Plus app

  Interna tester har visat att denna modell ej är kompatibel med Remote Plus app.

  Denna modell efter tester visat vissa problem vid användandet av Remote Plus app.

  Denna modell är möjligtvis kompatibel med Remote Plus app. Appen är certifierad att fungera med Bluetooth 4.2, men 4.0 och 4.1 kan också fungera.

  Baserat på tillgänglig information är dennna modell ej kompatibel med Remote Plus app. För att Remote Plus app skall fungera krävs minst Bluetooth 4.2 samt IOS 10.2 eller Android 6.0.

  Vad det gäller Remote Plus app så har vi inte tillräcklig information om denna modell i dagsläget. Troligtvis begränsat stöd för Bluetooth 4.2 med IOS 10.2 eller Android 6.0.

  Information gällande kompatibilitet kan endast betraktas som ett riktmärke. Detta eftersom versioner och tillgänglighet av hårdvara och mjukvara kan variera samt vara mer eller mindra kompatibla med varandra. Unitron tar inget ansvar för kompatibilitet utan det är användarens eget ansvar att hålla reda på kompatibilitet innan beslut om köp fattas.